Wirtualna
Klinika

EDU

Inteligenta platforma edukacyjna dla uczelni, które oferują programy nauczania i szkolenia w dziedzinie medycyny.

O aplikacji

Interaktywna edukacja zgodna ze standardami kształcenia Ministerstwa Zdrowia oraz OSCE.
Efektywna nauka medycyny za pomocą praktycznych ćwiczeń i testów.

Symulacja przypadków klinicznych

Baza testów i egzaminów medycznych (LEK, LDEK, PES)

Nauka interpretacji badań opisowych (multimedia)

Symulacja na danych medycznych

Opracowane na bazie danych historycznych przypadki medyczne dają możliwość zdobycia cennych doświadczeń klinicznych.

Nabywanie umiejętności praktycznych

Użytkownicy dokonują samodzielnych wyborów. Weryfikują wiedzę w praktyce. Uczą się na błędach, w tym ćwiczą umiejętność komunikacji i okazywania empatii.

Zgodność ze standardami OSCE

Aplikacja pozwala na rozwijanie oraz ocenę umiejętności związanych z przeprowadzaniem wywiadów, podejmowaniem decyzji klinicznych, stawianiem diagnoz i opracowywaniem planów leczenia.

Tworzenie własnych materiałów edukacyjnych

Łatwa produkcja i udostępnianie materiałów edukacyjnych, w tym wirtualnych pacjentów, testów oraz analiz obrazowych.

Platforma egzaminacyjna

Aplikacja pozwala na szybkie i bezpieczne przeprowadzanie egzaminów OSCE dla wielu osób. Osoby organizujące egzaminy mogą śledzić wyniki, ustalać kryteria oceny i analizować dane statystyczne dotyczące uczestników.

Współpraca B+R

Rozwiązanie powstaje dzięki współpracy polskich uczelni medycznych, dydaktyków i pionierów w symulacjach medycznych. Projekt otrzymał dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Funkcje

Wywiad z pacjentem

Zbieranie wywiadu lekarskiego to sztuka.

Wirtualny pacjent trafia do Kliniki z historią objawów i wcześniejszego leczenia. Użytkownik zadaje dowolne pytania, ustala główne dolegliwości, czynniki ryzyka oraz zleca badania.

Cechą wyróżniającą system jest brak narzuconego scenariusza. Od początku do końca “lekarz” samodzielnie o wszystkim decyzje, co zmusza użytownika do myślenia i potęguje realizm symulacji.

Badanie fizykalne

To klucz do prawidłowej oceny pacjenta.

Uczymy rzetelnego i kompleksowego badania przedmiotowego poprzez m.in:

 • oglądanie
 • opukiwanie
 • osłuchiwanie
 • palpację
 • badanie neurologiczne
 • badanie okulistyczne

Wartościowym uzupełnieniem badań fizykalnych są materiały multimedialne (obrazowe i dźwiękowe).

Badania dodatkowe

Możliwość zlecenia pacjentowi dowolnych badań.

Wirtualna Klinika to szeroki wybór badań laboratoryjnych, obrazowych i konsultacji specjalistycznych dla setek jednostek chorobowych.

Dzięki inteligentnemu algorytmowi wyniki badań laboratoryjnych są zawsze realistyczne i nie powtarzają się podczas kolejnych sesji ćwiczeniowych.

Program umożliwia wizualizację danych multimedialnych.

Ocena kosztu i czasu

Nowoczesna dydaktyka stawia na efektywność i prezentuje realne koszty diagnostyki.

Proces diagnostyki w Wirtualnej Klinice jest monitorowany w wielu aspektach. System ocenia m.in. czas oczekiwania, koszty i  kolejność zleconych badań.

Kreator pacjenta

Umożliwia intuicyjne tworzenie nowych i modyfikację istniejących przypadków na miarę konkretnych zajęć dydaktycznych.

W Wirtualnej Klinice łatwo odwzorujesz pacjentów z problemem internistycznym lub chirurgicznym, z chorobą serca, płuc lub chorobą zakaźną, z nowotworem w dowolnym stadium, wielochorobowych, w ciąży oraz wiele innych przypadków.

Baza pytań i egzaminów

Rozwiązuj testy zawierające pytania użyte w popularnych egzaminach lekarskich, w tym: LEK, LDEK, PES i inne.

Możesz łatwo dopasować naukę do indywidualnych potrzeb ponieważ każde pytanie posiada opis, np.: rodzaj egzaminu, specjalizacji, poziom trudności.

Dostosuj poziom trudności pytań do posiadanej wiedzy tak abyś uzyskiwał coraz lepsze efekty.

Opis badań obrazowych

Stwórz za pomocą dedykowanego kreatora opis wyniku badania diagnostycznego. Uzyskaj możliwość porównania wykonanego opisu ze wzorcem stworzonym przez eksperta.

Baza wyników badań diagnostycznych jest systematycznie rozbudowywana aby zapewnić użytkownikom różnorodne materiały dydaktyczne.

Monitorowanie postępów studentów

Wirtualna Klinika to idealne narzędzie do zarządzania materiałem dydaktycznym i pracą grupową:

 • przydziela zadania do grup dydaktycznych według zakresu tematycznego i stopnia trudności,
 • ocenia umiejętności studenta: prawidłową komunikację z pacjentem, dokładność badania i efektywność diagnostyki,
 • monitoruje postępy grupy dydaktycznej i indywidualnego studenta.

Moduł egzaminacyjny

W Wirtualnej Klinice szybko przygotujesz i przeprowadzisz egzamin z wiedzy i umiejętności praktycznych:

 • przydziel studentom niepowtarzalnych pacjentów zgodnie z tematem i stopniem trudności egzaminu,
 • oceń rzetelność przeprowadzonego wywiadu i badania fizykalnego, adekwotność zleconych badań dodatkowych,
 • zweryfikuj umiejętności studentów w zakresie: przygotowania dokumentacji medycznej, wnioskowania względem diagnozy i optymalnego leczenia.
Podsumowanie

Wykorzystanie
sztucznej inteligencji

Kreator do budowy
materiałów edukacyjnych

Dostęp 24/7 na komputerze
i urządzeniach przenośnych

Praca w trybie
ćwiczeń
i egzaminów

Integracja
ze środowiskiem uczelni

Unikalna
baza badań

Wirtualna Klinika w liczbach:

Rdzeniem Platformy Wirtualna Klinika jest zaawansowana baza wiedzy, która definiuje zestawy charakterystycznych cech i parametrów umożliwiających algorytmowi dokładne opisanie dowolnej jednostki chorobowej.

0
cechy badań przedmiotowych
0
cechy badań dodatkowych
0
cechy badań podmiotowych
0
przykładowe pytania i odpowiedzi

Dostosujemy wygląd do Twoich potrzeb

Referencje

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

“Elementem wyróżniającym platformę Wirtualny Pacjent od podobnych rozwiązań to innowacyjne podejście do komunikacji oraz możliwość “uczenia się” systemu na podstawie analizy aktywności użytkowników. Elementy innowacyjne aplikacji stanowią nową jakość zarówno dla studentów jak i wykładowców.”

Warszawski Uniwersytet Medyczny

“Wyjątkową funkcjonalnością jest symulacja badania podmiotowego prowadzonego za pomocą języka naturalnego: badanie odwzorowuje rozmowę diagnosty i pacjenta, uczy prawidłowego prowadzenia wywiadu lekarskiego i budowania pytań zrozumiałych dla pacjenta.”

Wyróżnienia

Innowator Mazowsza, I miejsce w konkursie w kategorii innowacyjna firma

Przedsiębiorca Uniwersytetu Warszawskiego, finalista w kategorii Innowacja/Innowator Roku