Wirtualna Klinika

Platforma wirtualny pacjent – algorytmy sztucznej inteligencji użyte w dydaktyce wywiadu lekarskiego, diagnozowaniu i planowaniu leczenia

O aplikacji

Wirtualna Klinika wypełnia lukę w dostępie studentów medycyny i młodych lekarzy do pacjentów:

 • umożliwia przeprowadzenie symulacji procesu stawiania diagnozy i planowania leczenia,
 • usprawnia proces nabywania kompetencji, wpisana do Rejestru Innowacji Ministerstwa Zdrowia,
 • podnosi jakość, atrakcyjność i efektywność procesu nauczania.

System skierowany jest do następujących grup użytkowników:

 • uczelnie, wykładowcy oraz studenci,
 • lekarze stażyści przygotowujący się do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK)
 • lekarze w trakcie specjalizacji odbywający kursy specjalistyczne oraz przygotowujący się do egzaminu specjalizacyjnego,
 • lekarze rodzinni, chcący poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki i terapii chorób.  

Twój Uniwersytet
Dołącz

Funkcje

JĘZYK MÓWIONY

Wywiad w języku naturalnym

Zbieranie wywiadu lekarskiego to sztuka.

 • Wirtualny pacjent trafia do Kliniki z historią objawów i wcześniejszego leczenia. Użytkownik zadaje dowolne pytania, ustala główne dolegliwości, czynniki ryzyka oraz zleca badania.
 • Cechą wyróżniającą system jest brak narzuconego scenariusza. Od początku do końca „lekarz” samodzielnie o wszystkim decyzje, co zmusza użytownika do myślenia i potęguje realizm symulacji.

BADANIA

Badanie fizykalne

To klucz do prawidłowej oceny pacjenta.

Uczymy rzetelnego i kompleksowego badania przedmiotowego poprzez m.in:

 • oglądanie
 • opukiwanie
 • osłuchiwanie
 • palpację
 • badanie neurologiczne

Wartościowym uzupełnieniem badań fizykalnych są materiały multimedialne (obrazowe i dźwiękowe).

DIAGNOSTYKA

Badania dodatkowe

Możliwość zlecenia pacjentowi dowolnych badań.

Wirtualna Klinika to szeroki wybór badań laboratoryjnych, obrazowych i konsultacji specjalistycznych dla setek jednostek chorobowych.

Dzięki inteligentnemu algorytmowi wyniki badań laboratoryjnych są zawsze realistyczne i nie powtarzają się podczas kolejnych sesji ćwiczeniowych.

Program umożliwia wizualizację danych multimedialnych.

ANALIZA

Ocena kosztu i czasu

Nowoczesna dydaktyka stawia na efektywność i prezentuje realne koszty diagnostyki.

Proces diagnostyki w Wirtualnej Klinice jest monitorowany w wielu aspektach. System ocenia m.in. czas oczekiwania, koszty i  kolejność zleconych badań.

KREATOR

Kreator pacjenta

Umożliwia intuicyjne tworzenie nowych i modyfikację istniejących przypadków na miarę konkretnych zajęć dydaktycznych.

W Wirtualnej Klinice łatwo odwzorujesz pacjentów:
 • z problemem internistycznym lub chirurgicznym,
 • z chorobą serca, płuc lub chorobą zakaźną,
 • z nowotworem w dowolnym stadium,
 • wielochorobowych,
 • w ciąży
 • i inne przypadki

Monitorowanie postępów studentów

Wirtualna Klinika to idealne narzędzie do zarządzania materiałem dydaktycznym i pracą grupową:

 • przydziela zadania do grup dydaktycznych według zakresu tematycznego i stopnia trudności,
 • ocenia umiejętności studenta: prawidłową komunikację z pacjentem, dokładność badania i efektywność diagnostyki,
 • monitoruje postępy grupy dydaktycznej i indywidualnego studenta.

Moduł egzaminacyjny

W Wirtualnej Klinice szybko przygotujesz i przeprowadzisz egzamin z wiedzy i umiejętności praktycznych:

 • przydziel studentom niepowtarzalnych pacjentów zgodnie z tematem i stopniem trudności egzaminu,
 • oceń rzetelność przeprowadzonego wywiadu i badania fizykalnego, adekwotność zleconych badań dodatkowych,
 • zweryfikuj umiejętności studentów w zakresie: przygotowania dokumentacji medycznej, wnioskowania względem diagnozy i optymalnego leczenia.
Podsumowanie

Nauka prawidłowej
komunikacji lekarz-pacjent
dzięki zastosowaniu
sztucznej inteligencji.

Kreator pozwalający na szybkie tworzenie przypadków medycznych.

Dostęp do pacjentów 24/7
online w chmurze

Monitorowanie czasu
i kosztu
diagnostyki dla
każdego pacjenta

Integracja z systemami informatycznymi uczelni

Rozbudowana baza badań
fizykalnych i dodatkowych.

Nauka prawidłowej komunikacji lekarz-pacjent dzięki zastosowaniu
sztucznej inteligencji.

Kreator pozwalający na szybkie tworzenie przypadków medycznych.

Dostęp do pacjentów 24/7 online w chmurze

Monitorowanie czasu i kosztu diagnostyki dla każdego pacjenta

Integracja z systemami informatycznymi uczelni

Rozbudowana baza badań fizykalnych i dodatkowych.

Wirtualna Klinika w liczbach:
0
Badań przedmiotowych
0
Badań dodatkowych
0
Pytań
0
Odpowiedzi
Niezależni eksperci
Twórcy i recenzenci przypadków medycznych zbudowanych w Wirtualnej Klinice

Dostosujemy wygląd do Twoich potrzeb

Opinie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

“Elementem wyróżniającym platfomę Wirtualny Pacjent od podobnych rozwiązań to innowacyjne podejcie do komunikacji oraz możliwość “uczenia się” systemu na podstawie analizy aktywności użytkowników. Elementy innowacyjne aplikacji stanowią nową jakość zarówno dla studentów jak i wykładowców.”

Warszawski Uniwersytet Medyczny

“Wyjątkową funkcjonalnością jest symulacja badania podmiotowego prowadzonego za pomocą języka naturalnego: badanie odwzorowuje rozmowę diagnosty i pacjenta, uczy prawidłowego prowadzenia wywiadu lekarskiego i budowania pytań zrozumiałych dla pacjenta.”

Partnerzy

Zostań naszym partnerem

Wspólnie twórzmy i wdrażajmy innowacje !

Formularz kontaktowy