Wirtualna Klinika to środowisko symulacyjne, które wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu jak najbardziej realistycznego odwzorowania wywiadu lekarskiego. System umożliwia m.in. doskonalenie rozmowy z pacjentem, naukę diagnozowania, planowania leczenia oraz formułowania zaleceń lekarskich.

Wirtualna Klinika likwiduje ograniczenia jakich doświadczają studenci i lekarze w dostępie do pacjentów chorujących na zróżnicowane lub bardzo rzadkie jednostki chorobowe. Rozwiązanie powstaje we współpracy z przedstawicielami polskich uczelni medycznych, którzy szczegółowo określili wymagania docelowego rozwiązania, m. in.:

 • Odejście od ograniczeń związanych z użyciem predefiniowanych scenariuszy.
 • Przekazanie studentowi pełnej decyzyjności co do sposobu i formy przeprowadzenia wywiadu.   
 • Udostępnienie wykładowcom-autorom przypadków medycznych kreatora, który umożliwia tworzenie dowolnych pacjentów.

Studenci i lekarze zyskują możliwość nauki zdalnej i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

 • Pełna decyzyjność użytkownika w zakresie prowadzenia wywiadu, zlecania badań, leków i formułowania zaleceń lekarskich.
 • Dostęp 24/7 do zróżnicowanych jednostek chorobowych, w tym chorób rzadkich.
 • Multimedia związane z procesem diagnostycznym.
 • Możliwość skorzystania z funkcji podpowiedzi.
 • Zbiorcza ocena pracy w systemie wraz z rekomendacjami i odniesieniami do tekstów źródłowych literatury.

Uczelnie medyczne zwiększają atrakcyjność procesu kształcenia:

 • Moduł kreatora, umożliwia lekarzom-wykładowcom budowanie nowych lub modyfikacje istniejących przypadków.
 • System oferuje tryb pracy -indywidualnej, -grupowej oraz -egzaminu.
 • Wykładowca uzyskuje możliwość bieżącego wglądu w aktywność i rezultaty prac studentów.  
 • Integracja z systemami uczelni, m.in. jednolita autoryzacja (login i hasło uczelni), e-dziekanat, e-learning. 
 • Napisane przez specjalistów i sprawdzone podczas zajęć dydaktycznych i egzaminów jednostki chorobowe.

Aplikacja oferuje szereg udogodnień technicznych:

 • Moduł NLP (możliwość rozmawiania z aplikacją i uzyskiwania odpowiedzi w języku mówionym).
 • Praca na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.
 • Możliwość obsługi wielu użytkowników jednocześnie.

Wirtualna Klinika powstaje we współpracy z przedstawicielami uczelni medycznych z myślą o poprawie atrakcyjności oraz jakości nauczania wywiadu medycznego.

 • Autorami przypadków są lekarze specjaliści z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym
 • Każda jednostka chorobowa dodatkowo podlega recenzji niezależnych ekspertów
 • Wszystkie przypadki zawierają odniesienia do uznanych źródeł literatury i aktualnych zaleceń medycznych

Użytkownikami systemu są prestiżowe uczelnie medyczne, w tym: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wirtualna Klinika wykorzystuje nowoczesne technologie IT, w tym: wiedzę opartą na danych (Data Science) oraz sztuczną inteligencję (Natural Language Processing):

 • System stale uczy się. Każda interakcja użytkownika z aplikacją stanowi okazję do doskonalenia algorytmów komunikacji oraz poprawy dokładności udzielanych odpowiedzi. 
 • Nawet w ramach jednej jednostki chorobowej nie ma dwóch takich samych „wirtualnych pacjentów”. Wszyscy w sposób istotny różnią się cechami lub atrybutami cech.
 • Rozwiązanie ma charakter otwarty. Student może zadawać pacjentowi dowolne pytania i zlecać każde badanie.

Wirtualna Klinika wprowadza przełom na rynku symulacji wywiadu lekarskiego: 

 • Otwiera przed użytkownikami możliwość samodzielnego działania. 
 • Lekarzom-wykładowcom umożliwia tworzenie własnych jednostek chorobowych.
 • Studentów uczy myślenia, zadawania właściwych pytań, analizy zgromadzonych informacji i znajdowania rozwiązań w postaci odpowiedniego leczenia.

Aplikacja jest przeznaczona dla studentów medycyny z myślą o doskonaleniu przez nich umiejętności wywiadu lekarskiego i planowania leczenia. Aplikacja jest wykorzystywana m.in. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Jeżeli chcesz aby Wirtualna Klinika była dostępna na Twojej uczelni lub interesuje cię wykorzystanie aplikacji w pracy samodzielnej skontaktuj się z nami.

Wirtualna Klinika została zbudowana z myślą o studentach medycyny i młodych lekarzach. Aplikacja podnosi jakość nauczania wywiadu lekarskiego i planowania leczenia.

Jeżeli chcesz aby Wirtualna Klinika była dostępna na Twojej uczelni lub interesuje cię wykorzystanie aplikacji w pracy samodzielnej skontaktuj się z nami.

Wirtualna Klinika wypełnia lukę w dostępie do pacjentów chorujących na zróżnicowane lub bardzo rzadkie jednostki chorobowe.

Rozwiązanie oferuje zbiorczą ocenę pracy w systemie wraz z rekomendacjami i odniesieniami do tekstów źródłowych literatury.

Jeżeli interesuje cię wykorzystanie aplikacji w pracy samodzielnej skontaktuj się z nami.

Jeżeli interesuje cię używanie aplikacji skontaktuj się z nami.

Jeżeli interesuje cię wykorzystanie aplikacji skontaktuj się z nami.